ŠFRB

Štátny fond rozvoja bývania

Neľahkú otázku financovania bytovej politiky a kvality bývania rieši takmer každá samospráva.
Jednou z odpovedí na otázku ako financovať rozvoj výstavby a zlepšenie kvality bývania je získanie lacného úveru alebo dotácie prostredníctvom Štátneho fondu na rozvoj bývania.

Naša spoločnosť ponúka samosprávam, neziskovým organizáciám ako aj subjektom, ktoré sa venujú správe
bytových domov v tejto oblasti spoluprácu formou kompletného servisu, ktorý v sebe zahŕňa nasledovné služby:

■ Bezplatné poradenstvo pri výbere vhodnej podpory a časová organizácia prípravy na podanie žiadosti
■ Bezplatné projekčné práce so zreteľom na podmienky kladené Štátnym fondom na rozvoj bývania
■ Asistencia pri získavaní stavebného povolenia
■ Výber dodávateľa realizačných prác a monitoring priebehu realizácie a fakturácii
■ Odovzdanie zrealizovaného diela
■ Následný servis a asistencia


Projekt nájomných bytov / sociálnych zariadení

– štúdia spĺňa všetky podmienky Štátneho fondu rozvoja bývania na získanie maximálnej možnej podpory
– štúdia je orientačná a je možné ju meniť na základe požiadaviek klienta
– štúdia ako aj projekt pre stavebné povolenie je pre Vás ZADARMO !!
– počet bytových jednotiek je nutné prispôsobiť podmienkam ŠFRB a MVRR SR

Pokiaľ máte záujem o štúdiu v elektronickej forme (.pdf) – neváhajte nás kontaktovať, obratom Vám ju zašleme.

Back to Top