Poradenstvo

banner-poadenstvo

Je veľmi dôležité, aby ste disponovali úplnymi informáciami, najmäv čase rozhodovania o podaní žiadosti o akúkoľvek dotáciu. Nemenej dôležitý je správny výber dotačnej schémy, operačného programu resp. konkrétnej výzvy na podanie žiadostí a ich podmienky.

Radi pre Vás preveríme Vašu oprávnenosť žiadať o jednotlivé dotácie.

Budeme radi ak sa nás obrátite s akoukoľvek otázkou.

Sme tu pre Vás …

Back to Top