Doplnkové služby

banner-doplnkove-sluzby

Financovanie

– obciam a mestám Slovenska dokážeme poskytnúť alebo sprostredkovať krátkodobé a strednodobé úvery určené na financovanie investičných aktivít v oblasti rozvoja samosprávy.


Právne služby

– tvorba zmlúv akéhokoľvek typu
– právne zastupovanie
– znalecké posudky


Ekonomický audit

– vedenie účtovníctva
– ekonomický audit


Inžiniering a projekčné služby

– tvorba projektovej dokumentácie pre územné konanie
– tvorba projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie
– asistencia pri územnom konaní a stavebnom povolení


Finančné poradenstvo

– poradenstvo pri využívaní bankových a poistných produktov
– úverová optimalizácia


Služby v oblasti realitnej činnosti

– výkup pozemkov pre obce a mestá
– asistencia pri vytváraní nových lokalít pre výstavbu IBV a priemyselných parkov
– kúpa, predaj, prenájom nehnuteľností a služby s tým súvisiace


IT služby (počítačové služby)

– tvorba / aktualizácia internetových stránok, webhostingové služby, registrácia a správa internetových domén (.sk / .eu / .com / .info / …)
– návrh / realizácia / správa počítačových sietí LAN alebo WiFi
– predaj IT zariadení (počítače, notebooky, tlačiarne ) vrátane príslušenstva, spotrebného materiálu, …Back to Top