Referencie

Objem pridelených finančných prostriedkov mestám a obciam
od roku 2009 prostredníctvom spoločnosti Trabisco, s. r. o. :

15 614 219,06 €

11

Back to Top