• Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB)

 • Poradenstvo

 • Externý projektový manažment

 • Spracovanie žiadosti

 • Verejné obstarávanie

 • Doplnkové služby

Vitajte na stránkach spoločnosti TRABISCO

Ďakujeme za návštevu internetovej stránky spoločnosti Trabisco s. r. o., ktorá okrem iných služieb poskytuje predovšetkým poradensko-konzultačné služby v oblasti získavania finančných prostriedkov z európskej dotačnej schémy na rozvoj a obnovu miest a obcí v regiónoch Slovenska.

Kontaktujte nás
”Máme záujem vytvárať stabilné obchodné a medziľudské vzťahy smerom k organizáciám, subjektom samosprávy a ich predstaviteľom, ktorých budeme radi informovať o možnostiach rozvoja.”
”Želáme si, aby ste boli s našimi komplexnými službami a aktivitami spokojní a využívali tieto služby v plnej miere aj naďalej.”

Služby

 • Poradenstvo

  Mať aktuálne informcáie včas a vedieť s nimi správne naložiť - to je polovica úspechu. Radi Vám poskytneme informácie podľa Vašich požiadaviek a radi Vám poradíme. Pýtajte sa...

 • Spracovanie žiadosti o dotáciu

  Vašu žiadosť o dotáciu kompletne spracuje tím odborníkov s bohatou praxou.

 • Verejné obstarávanie

  Máte zmätok v hlave z meniacej sa legislatívy verejného obstarávania? Vyriešte to bez starostí cez odborne spôsbilú osobu a elektronickú aukciu...

 • Externý projektový manažment

  Získaním dotácie sa všetko ešte len začína..monitoring a riadenie prebiehajúceho projektu , podávanie správ ministerstvám, platby a mnoho byrokracie. Je jednoduchšie nechať to na nás..

Back to Top